اتحادیه صنف دارندگان رستوران و سلف‌سرویس‌های تهران

امروز دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

لیست اعضا اتحادیه

عملیات فیلتر
 • 20
 • 30
 • 50
 • مناطق
 • منطقه 1
 • منطقه 2
 • منطقه 3
 • منطقه 4
 • منطقه 5
 • منطقه 6
 • منطقه 7
 • منطقه 8
 • منطقه 9
 • منطقه 10
 • منطقه 11
 • منطقه 12
 • منطقه 13
 • منطقه 14
 • منطقه 15
 • منطقه 16
 • منطقه 17
 • منطقه 18
 • منطقه 19
 • منطقه 20
 • منطقه 21
 • منطقه 22
 • نامشخص
 • مرتب سازی
 • صعودی
 • نزولی
 • رسته های شغلی
 • رستوران
Loading...
نام واحد صنفی
رسته شغلی
منطقه
نیایش (شن سابق)
رستوران
منطقه 2
پديده شانديز(جواز در دست اقدام)
رستوران
منطقه 2
فخر تهران
رستوران
منطقه 2
مهستان
رستوران
منطقه 5
طبيعت
رستوران
منطقه 5
البرز
رستوران
منطقه 15
پلوباشي
رستوران
منطقه 12
شهرزاد
رستوران
منطقه 22
شانديز مشهد ماهان
رستوران
منطقه 4
هاني
رستوران
منطقه 17
صدف 3
رستوران
منطقه 4
شانديز جردن
رستوران
منطقه 3
فردیس (سوئیس)
رستوران
منطقه 6
مظفريه
رستوران
منطقه 2
گودو
رستوران
منطقه 6
بهاران
رستوران
منطقه 12
معراج
رستوران
منطقه 6
پياله
رستوران
منطقه 4
جوان هنرور
رستوران
منطقه 12
رزماري
رستوران
منطقه 6
ستاره بلوار
رستوران
منطقه 6
دستان
رستوران
منطقه 8
طهران پاريس
رستوران
منطقه 2
پوره
رستوران
منطقه 6
مجلل
رستوران
منطقه 3
آروما
رستوران
منطقه 3
ستاره فرهنگ
تندوري
رستوران
منطقه 2
سايمان
رستوران
منطقه 2
باباکوهي
رستوران
منطقه 5
لرد
رستوران
منطقه 2
ليوآن
رستوران
منطقه 3
رو ب رو
رستوران
منطقه 2
گل
رستوران
منطقه 11
هاني
رستوران
منطقه 12
خانواده جوان
رستوران
منطقه 4
سلف سرویس دیس
رستوران
منطقه 5
دي
رستوران
منطقه 7
جوان هنرور (2)
رستوران
منطقه 16
ایوان
رستوران
منطقه 4
کلبه
رستوران
منطقه 3
پاسارگاد
رستوران
منطقه 2
ارغوان
رستوران
منطقه 6
جوجه ملل
رستوران
منطقه 4
جم
رستوران
منطقه 14
ماندرو
رستوران
منطقه 4
پنگوئن
رستوران
منطقه 6
کوچه باغ
رستوران
منطقه 2
شمس العماره
رستوران
منطقه 12
شله
رستوران
منطقه 5
شانديز شهران
رستوران
منطقه 5
شاهو
رستوران
منطقه 8
نادر
رستوران
منطقه 8
صحرا
رستوران
منطقه 4
رضا
رستوران
منطقه 5
باغستان
رستوران
منطقه 5
بوريتو
رستوران
منطقه 7
هزاردستان
رستوران
منطقه 22
عادل
رستوران
منطقه 12
پارسه
رستوران
منطقه 5
غنچه
رستوران
منطقه 10
کلبه چوبي
رستوران
منطقه 4
دارينا
رستوران
منطقه 4
ثامن
رستوران
نامشخص
عباس رندونی
رستوران
نامشخص
بام کن
رستوران
منطقه 5
کلبه
رستوران
منطقه 5
باغ بهشت
رستوران
منطقه 5
ماهي سفيد
رستوران
منطقه 2
گل رضائيه
رستوران
منطقه 12
کلاسيک جردن
رستوران
منطقه 3
کنديميز
رستوران
منطقه 2
هفت خوان شانديز
رستوران
منطقه 6
ارکيده
رستوران
منطقه 6
خوان گستر جهاني
رستوران
منطقه 5
شبستري
جوانه
رستوران
منطقه 13
پرسپوليس
رستوران
منطقه 5
گلشن 2
رستوران
منطقه 5
زرچ
رستوران
منطقه 7
کام
رستوران
منطقه 10
صبا
رستوران
منطقه 6
بهشتي
رستوران
منطقه 7
موبي ديک
رستوران
منطقه 6
نهنگ سفيد
رستوران
منطقه 6
عدالت
رستوران
منطقه 12
شانديز مشهد
رستوران
منطقه 3
دهکده
رستوران
منطقه 2
شهرقشنگ
رستوران
منطقه 11
شاطرعباس
رستوران
منطقه 3
مرغ سوخاري
رستوران
منطقه 5
شاطرعباس 2
رستوران
منطقه 12
گل محمدي
رستوران
منطقه 2
چهل تن
رستوران
منطقه 8
شاندرمن
رستوران
منطقه 6
گيلانه
رستوران
منطقه 3
رضا
رستوران
منطقه 2
موفتار
رستوران
منطقه 6
قصرموج
رستوران
منطقه 3
چارداش
رستوران
منطقه 6
آناندا
رستوران
منطقه 3
ممتاز
رستوران
منطقه 12
دنج
رستوران
منطقه 3
نارنجستان
رستوران
منطقه 2
پارسا
رستوران
منطقه 3
پرطلائي
رستوران
منطقه 6
شمشير
رستوران
منطقه 6
پيام
رستوران
منطقه 6
مرغ سوخاري
رستوران
منطقه 6
لوکس محسني
رستوران
منطقه 7
لانه کبوتر
رستوران
منطقه 7
مهدي
رستوران
منطقه 13
مرغ سوخاری
رستوران
منطقه 7
سوگلي
رستوران
منطقه 3
هفت تني
رستوران
منطقه 12
زيتون
رستوران
منطقه 3
110
رستوران
منطقه 4
غزل (نويدسابق)
رستوران
منطقه 7
شکري
رستوران
منطقه 3
آريا
رستوران
منطقه 5
صوفي
رستوران
منطقه 6
تبريزي
رستوران
منطقه 6
شبهاي تهران
رستوران
منطقه 2
گلپايگاني
رستوران
منطقه 12
کوک لند
رستوران
منطقه 6
صحرا
رستوران
منطقه 5
ذوالفقاري
رستوران
منطقه 15
سوپر استار
رستوران
منطقه 3
شهر آفتاب
رستوران
منطقه 3
رازي
رستوران
منطقه 11
کاخ
رستوران
منطقه 12
حاجي چرمي
رستوران
منطقه 18
خانجون
سان لیو
رستوران
منطقه 3
شهريار
رستوران
منطقه 12
مانسون(آسیایی)
رستوران
منطقه 3
شماعيان
رستوران
منطقه 12
اريا
رستوران
منطقه 18
شيرين پلو
رستوران
منطقه 18
چالاک
رستوران
منطقه 12
پاريز
رستوران
منطقه 11
چنگال
رستوران
منطقه 2
مدرن گل
رستوران
منطقه 2
جوان غرب
رستوران
منطقه 2
زيتون
رستوران
منطقه 6
قصرپيروزي
رستوران
منطقه 13
جوان هنرور
رستوران
منطقه 4
اب و اتيش
رستوران
منطقه 11
آب و آتش
رستوران
منطقه 3
شيراز
رستوران
منطقه 3
سادات
رستوران
منطقه 19
نمونه
رستوران
منطقه 4
پيتزا ساعتي
رستوران
منطقه 6
آقا جون
رستوران
منطقه 6
فرد جوان
رستوران
منطقه 6
شبهاي حافظيه
رستوران
منطقه 2
سيب و نار
رستوران
نامشخص
مرواريد
رستوران
منطقه 22
شبهاي تهران
رستوران
منطقه 19
برازنده
رستوران
منطقه 11
لوکس
رستوران
منطقه 12
پنتري
رستوران
منطقه 6
گنجنامه
رستوران
منطقه 2
ژيلمو
رستوران
منطقه 2
شاهنامه
رستوران
منطقه 22
کازيوه
رستوران
منطقه 2
شبهاي قلهک
رستوران
منطقه 3
سميه
رستوران
منطقه 6
رافائل
رستوران
منطقه 6
پيانو
رستوران
منطقه 4
سورسات تهران
رستوران
منطقه 6
ملک صبا
رستوران
منطقه 10
شهرزاد
رستوران
منطقه 5
شقايق
رستوران
منطقه 6
پورياي ولي
رستوران
منطقه 4
گامار
رستوران
منطقه 6
بهار
رستوران
منطقه 2
رضا
رستوران
منطقه 4
حاج ستار
رستوران
منطقه 7
مهدی
رستوران
منطقه 12
افتخاري
رستوران
منطقه 6
مهماندار
رستوران
منطقه 2
باربد
رستوران
منطقه 3
هزارويکشب
رستوران
منطقه 5
مجنون
رستوران
منطقه 7
گلچين
رستوران
منطقه 15
سيلک
رستوران
منطقه 3
مجموعه چيني اژدهاي طلائي
رستوران
منطقه 3
شيدائي
رستوران
منطقه 12
پل
رستوران
نامشخص
گل محمدي
رستوران
نامشخص
آنالی
رستوران
منطقه 7
امير
رستوران
منطقه 6
پارسيان
رستوران
منطقه 12
فدک
رستوران
منطقه 18
ارکيده
رستوران
منطقه 6
طريقت نو
رستوران
منطقه 12
تک بناب
رستوران
منطقه 2
بهنود
رستوران
منطقه 14
فرجام
رستوران
منطقه 4
شانديز پايتخت
رستوران
منطقه 7
پيام
رستوران
منطقه 12
ريحون
رستوران
منطقه 3
ميگون
رستوران
منطقه 3
صدف
رستوران
منطقه 4
ايراندوست
رستوران
منطقه 7
هاني
رستوران
منطقه 11
باصفا
رستوران
نامشخص
باغ صبا
رستوران
منطقه 7
ياس
رستوران
منطقه 3
اروندکنار
رستوران
منطقه 6
شهرقشنگ
رستوران
منطقه 11
ارغوان
رستوران
منطقه 7
باران
رستوران
منطقه 4
بام البرز
رستوران
نامشخص
آني
رستوران
منطقه 3
ملت
رستوران
منطقه 14
نيک نام
رستوران
منطقه 16
نشاط
رستوران
منطقه 2
ابوذر
رستوران
منطقه 15
کوه کبودک
رستوران
نامشخص
استانبول نو
رستوران
منطقه 12
شبستان
رستوران
منطقه 6
قائم
رستوران
منطقه 15
شانديز
رستوران
منطقه 11
ترنج
رستوران
منطقه 2
انقلاب اسلامي
رستوران
منطقه 4
حاتم
رستوران
منطقه 3
فرانسه تهران(آنتروکوت)
رستوران
منطقه 6
لاله
رستوران
منطقه 11
انتظامي
آريا
رستوران
منطقه 6
سادات
رستوران
منطقه 17
شيوا
رستوران
منطقه 6
خانداداش
رستوران
منطقه 6
سبلان
رستوران
منطقه 11
پنج ستاره
رستوران
منطقه 2
عروس لبنان
رستوران
منطقه 7
هاني
رستوران
منطقه 12
استخر ونک
رستوران
منطقه 3
رهبر
رستوران
منطقه 15
اروند رود
رستوران
منطقه 7
خيام
رستوران
منطقه 12
سرداب
رستوران
منطقه 6
کندو
رستوران
منطقه 6
گل فام
رستوران
منطقه 4
شاد
رستوران
منطقه 11
باغ فردوس
رستوران
منطقه 2
ملاصدرا
رستوران
منطقه 3
طوطي طلائي
رستوران
منطقه 12
فرهاد
رستوران
منطقه 8
پاستا فکتوری (پستا سابق)
رستوران
منطقه 3
جوانه
رستوران
منطقه 12
دانشجو
رستوران
منطقه 11
داوديه
رستوران
نامشخص
آرياهور
رستوران
منطقه 6
آذربائيجان
رستوران
منطقه 11
ياران
رستوران
منطقه 12
ساقدوش
رستوران
منطقه 4
افق
رستوران
منطقه 3
خانه کوچک
رستوران
منطقه 6
ماهان
رستوران
منطقه 15
نگار
رستوران
منطقه 22
نریمانی
رستوران
منطقه 11
امين
رستوران
منطقه 13
لوکس جوان
رستوران
منطقه 7
نيکو منش
رستوران
منطقه 11
شمعدان
رستوران
منطقه 3
گلپايگاني
رستوران
منطقه 15
ياسين
رستوران
منطقه 10
هاني پارسه
رستوران
منطقه 6
شاه علي و پسران
رستوران
منطقه 14
فريدون
رستوران
منطقه 11
پرديس
رستوران
منطقه 2
شمس العماره
رستوران
منطقه 2
فريد
رستوران
منطقه 6
محسن
رستوران
منطقه 3
خاتم
رستوران
منطقه 14
گل ياس
رستوران
نامشخص
پارسي
رستوران
منطقه 6
زعفران
رستوران
منطقه 6
طریقتی
رستوران
منطقه 12
کاري
رستوران
منطقه 6
خانه استيک
بهار
رستوران
منطقه 2
مرغ سوخاري ساعي
رستوران
منطقه 6
خوبان
رستوران
منطقه 6
آروما
رستوران
منطقه 4
پيمان
رستوران
منطقه 12
پسران حاج دايي
رستوران
منطقه 14
گلچين
رستوران
منطقه 5
نور
رستوران
منطقه 12
جارچي
رستوران
منطقه 7
گیل
رستوران
منطقه 12
مائده
پاسارگاد
رستوران
منطقه 6
دره طبيعت
رستوران
منطقه 5
خاتون
رستوران
منطقه 10
خانه استيک نيوشا
رستوران
منطقه 7
اشکبوس
رستوران
منطقه 4
کايت
رستوران
منطقه 6
شانديز
رستوران
منطقه 10
چشمه سار
رستوران
نامشخص
صدف
رستوران
منطقه 4
نايچ
رستوران
منطقه 7
طلائي
رستوران
منطقه 2
چين گاري
رستوران
منطقه 7
صالح
رستوران
منطقه 7
صدف
رستوران
منطقه 4
حاتم
رستوران
منطقه 12
غنچه
رستوران
منطقه 7
چهار فصل
رستوران
منطقه 15
خان باجي
رستوران
منطقه 19
باغ صبا
رستوران
نامشخص
جهان
رستوران
منطقه 6
امير
رستوران
منطقه 12
شيرين بانو
رستوران
منطقه 6
مسعود
رستوران
منطقه 13
غذاي ايراني
رستوران
منطقه 17
نسترن
رستوران
منطقه 11
آ.اس.پ
رستوران
منطقه 6
تي سرا
رستوران
منطقه 7
طلاباران
رستوران
منطقه 7
بهار نو
رستوران
منطقه 11
لئون
رستوران
منطقه 6
دلستان
رستوران
منطقه 4
توسکانا
رستوران
منطقه 3
دنج ( دلفين سابق)
رستوران
منطقه 8
ميزبان
رستوران
منطقه 2
عالي قاپو
رستوران
منطقه 3
حوضخانه
رستوران
منطقه 6
آني
رستوران
منطقه 12
ياران
رستوران
منطقه 19
افق
رستوران
منطقه 19
حاجي بابا
رستوران
منطقه 16
صحرا
رستوران
منطقه 3
فارسي
رستوران
منطقه 3
ويمپي
رستوران
منطقه 6
خيام
رستوران
منطقه 8
شانلي
رستوران
منطقه 3
خط داغ
رستوران
منطقه 6
فیلیپر (دلفین)
رستوران
منطقه 6
شانلي
رستوران
منطقه 2
استرا (درخت بانیان)
رستوران
منطقه 3
مرواريد
رستوران
منطقه 6
حافظ
رستوران
منطقه 13
اطلس
رستوران
منطقه 12
رومانا
رستوران
منطقه 2
نان و آب
رستوران
منطقه 10
زماني
رستوران
منطقه 13
دنيز
رستوران
منطقه 17
نادر پارس
رستوران
منطقه 4
اميرکبير
رستوران
منطقه 6
يادگاري
رستوران
منطقه 6
نسيم پوراز
رستوران
نامشخص
شايان
رستوران
منطقه 10
سورن
رستوران
منطقه 6
نورمحمدي
رستوران
منطقه 11
فربد
رستوران
منطقه 7
زيتون
رستوران
منطقه 21
يامور
رستوران
منطقه 3
هفت سور
رستوران
منطقه 6
شبهاي شيراز
رستوران
منطقه 3
يک ملک
رستوران
منطقه 12
اسکندریه
رستوران
منطقه 11
شبهاي گلستان
رستوران
منطقه 22
ترخون
رستوران
منطقه 6
طلائيه
رستوران
منطقه 5
البيک
رستوران
منطقه 2
آرارات
رستوران
منطقه 6
دارچين
رستوران
منطقه 6
طوبي
رستوران
منطقه 6
نارنجستان
رستوران
منطقه 3
درناز
رستوران
منطقه 4
نوروزخان
رستوران
منطقه 12
نارلي
رستوران
منطقه 3
طلوع
رستوران
منطقه 12
یونا
رستوران
منطقه 5
پايانه جنوب
رستوران
منطقه 16
نارنج
رستوران
منطقه 12
چي چي ني
رستوران
منطقه 7
هزاردستان
رستوران
منطقه 6
پرستو
رستوران
منطقه 6
باغ گيلاس
رستوران
نامشخص
فرزانه بناب
رستوران
منطقه 5
سندوس
رستوران
منطقه 7
کاسه
رستوران
منطقه 3
لوکس تهرانی(افق طلایی سابق)
رستوران
منطقه 4
آسياب
رستوران
نامشخص
شيلان
رستوران
منطقه 13
جنارو
رستوران
منطقه 4
شبهاي فردوس
رستوران
منطقه 5
پذيرا
رستوران
منطقه 21
درويش
رستوران
منطقه 2
استيل اير ان
رستوران
منطقه 18
کنديس
رستوران
منطقه 19
چهلستون
رستوران
منطقه 4
مولانا
رستوران
منطقه 4
گل نرگس
رستوران
منطقه 5
مرغ سوخاري
رستوران
منطقه 6
دلنوازان
رستوران
منطقه 8
جنارو
رستوران
منطقه 2
مهتاب
رستوران
منطقه 11
برگ مو
رستوران
منطقه 6
کنزو
رستوران
منطقه 3
کلبه
رستوران
منطقه 2
گلبرگ
رستوران
منطقه 18
کلاسيک فنجون
رستوران
منطقه 2
مرتضي
رستوران
منطقه 18
سعادت
رستوران
منطقه 2
حاج محسن
رستوران
منطقه 6
مهين دخت
رستوران
منطقه 2
آبی
رستوران
منطقه 5
اردلان
رستوران
منطقه 11
گلپايگاني
رستوران
منطقه 19
آفتاب
رستوران
منطقه 5
وحید چلویی
رستوران
منطقه 12
شهربانو
رستوران
منطقه 2
برادران کماسي
رستوران
منطقه 15
امير
رستوران
منطقه 12
تشريفات
رستوران
منطقه 22
شبهاي گلوبندک
رستوران
منطقه 12
ضيافت
رستوران
منطقه 8
لاکان
رستوران
منطقه 11
باغ فدک
رستوران
منطقه 2
پرديس باران
رستوران
منطقه 2
آمستريس
رستوران
منطقه 2
ماهي و چيپس
رستوران
منطقه 2
لوکس زرين
رستوران
منطقه 8
هانيه
رستوران
منطقه 13
ثامن
رستوران
منطقه 6
صدف
رستوران
منطقه 10
برج سفيد
رستوران
منطقه 3
-
رستوران
منطقه 19
متين
رستوران
منطقه 4
فردوسي
رستوران
منطقه 6
حاج محمد
رستوران
منطقه 12
باکس کلاسیک
رستوران
منطقه 2
بي بي
رستوران
منطقه 2
صبا
رستوران
منطقه 19
صفويه
رستوران
منطقه 4
قريشي
رستوران
منطقه 4
بامداد
رستوران
منطقه 15
شما
رستوران
منطقه 11
سبز
رستوران
منطقه 8
گل سرخ
رستوران
منطقه 6
اسفنديار
رستوران
منطقه 3
سهند
رستوران
منطقه 7
سیمرغ
رستوران
منطقه 4
حافظ
رستوران
منطقه 4
سيد مهدي
رستوران
منطقه 9
افق طلائي
رستوران
منطقه 11
شبستان
رستوران
منطقه 4
1999
رستوران
منطقه 3
آرين
رستوران
منطقه 3
ساحل
رستوران
منطقه 2
چهارسوق
رستوران
منطقه 6
خاتم
رستوران
منطقه 12
جم
رستوران
منطقه 6
دف
رستوران
منطقه 7
رستان
رستوران
منطقه 12
پاشير
رستوران
منطقه 6
شفیعی(ارکیده)
رستوران
منطقه 13
ملت
رستوران
منطقه 16
کلانتر
رستوران
منطقه 12
مرواريد
رستوران
منطقه 2
چاشنی نو
رستوران
منطقه 3
اخوان سادات
رستوران
منطقه 13
صاحبدلان
رستوران
منطقه 4
سارا
رستوران
منطقه 3
برادران
رستوران
منطقه 10
کاکتوس
رستوران
نامشخص
قلندر
رستوران
منطقه 11
کندو
رستوران
نامشخص
هاني
رستوران
منطقه 6
گلايل
رستوران
منطقه 6
بوفالو
رستوران
منطقه 11
سيزلر
رستوران
منطقه 7
شفيعي
رستوران
منطقه 8
گل
رستوران
منطقه 11
زاگرس
رستوران
منطقه 4
تماشا
رستوران
منطقه 2
رای اندیش (جواز این واحد صنفی در دست اقدام است)
رستوران
منطقه 6
تهران قدیم
رستوران
منطقه 2
حاج محمود
رستوران
منطقه 12
سفره چین (جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 8
آذری (جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 11
مرکزی (جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 12
آقا جون (جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 15
110 تهران (جواز این واحد صنفی در دست اقدام است)
رستوران
منطقه 7
دلنوازان (جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 5
ضیافت (جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 14
رستوران گیاهی خانه هنرمندان ایران(جواز تحت اقدام)
رستوران
منطقه 6
نگین شهر(جواز این واحد صنفی تحت اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 11
طلائی(جواز این واحد صنفی تحت اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 2
سبلان(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 12
پانیز(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 12
اسپی(جواز این واحد صنفی تحت اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 4
حسینی(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 12
نادری(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 12
حاج حسین(جواز این واحد صنفی تحت اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 12
صدف(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 12
فانوس(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 5
_ (جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 21
گل سون(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 11
شیان(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 4
فانوس(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 12
شبهای تهرانسر(جواز این واحد تحت اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 21
ترمه(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 3
بعثت(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 7
جوانه(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 2
نوش جان(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 6
آکواریوم(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 7
لاله(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 4
ستاره(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 7
هزار و یکشب(جواز این واحد در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 7
کوهپایه(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 15
ستایش(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 3
ته دیگ(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 3
خشمزه(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 8
مادر(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 3
این جا(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 4
نگین شیان(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 13
آکو(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 3
_(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 12
نرسی(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 3
حیدر بابا(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 2
آریا(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 4
بام خورشید(جواز این واحد در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 15
چلچله ((جواز این واحد صنفی در دست اقدام است)
رستوران
منطقه 4
موسوی(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 19
گياهی هربيس(جواز این واحد در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 6
سرزمين غذای ايرانيان(جواز در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 2
الوند(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 12
مهدی(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 6
قصر شرقی(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 3
هایپر(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 22
پیروی(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 17
فخار(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 4
کابانا(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 3
میلاد(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 15
اختیاری(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 12
معلم(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 18
رینا(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 2
تختی(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 7
ناب(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 12
کلاسیک(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 8
کته(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 3
برج(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 9
شماعیان(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 16
مارینا(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 7
هات سیزل(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 2
دیپلمات(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 6
لاون
رستوران
منطقه 4
نشاط فاطمی(جواز تحت اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 11
گلپایگانی(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 12
مریخ(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 5
واسبای
رستوران
منطقه 6
بورکلی(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 2
سناتور(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 2
سارای(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 12
اصفهان(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 12
تک (جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 2
قزل آلا(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 6
طاها
رستوران
منطقه 15
خوان سالار(جواز این واحد در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 9
رامو(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 6
حاجی بابا(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 7
گیلاس(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 3
سارای(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 2
پردیس ملل(جواز تحت اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 2
سفره(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 3
شناخت(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 6
جوجه بریانک(جواز تحت اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 10
بابیلون
رستوران
منطقه 6
شادی(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 5
دیپلمات
رستوران
منطقه 5
نارسیس(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 5
سلطان قلبها(جواز تحت اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 5
مهربانو
رستوران
منطقه 5
باغ هستی(جواز تحت اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 5
دورادور(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 21
آسیاب(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 5
پدیده کن(جواز تحت اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 5
ژمیس(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 5
آلوارس(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 22
آبشار(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 5
_(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 22
صدف(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 5
بن چیبو
رستوران
منطقه 5
سلطان
رستوران
منطقه 3
سادات(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 4
خاقان
رستوران
منطقه 3
حاج خلیفه(جواز تحت اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 11
ملی(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 14
آروشام(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 4
شیراز
رستوران
منطقه 4
ژوبین(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 5
میلان(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 2
مطعم ایران زمین(جواز واحد در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 2
باغچه
رستوران
منطقه 11
بن تا
رستوران
منطقه 2
بخارا(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 3
محفل(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 6
لاوان(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 6
اسکان(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 8
دوئل(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 21
ارکیده طلایی
رستوران
منطقه 5
لئون
رستوران
منطقه 3
پرشین استار(جواز تحت اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 3
عیاران(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 13
مهماندوست(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 6
سورنا(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 2
اسلیمی(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 17
بازرگان
رستوران
منطقه 2
ابراهیمی
رستوران
منطقه 19
ساعی
رستوران
منطقه 6
هنر سوشی
رستوران
منطقه 3
پنج دری
رستوران
منطقه 6
کالوک(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 2
دهکده غذا(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 5
شنزار
رستوران
منطقه 2
سالاد بار ایرانیان(جواز در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 2
سالار(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 6
آئینه
رستوران
منطقه 5
وان
رستوران
منطقه 7
کازابلانکا(جواز این واحد در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 6
خوان(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 5
مروارید
رستوران
منطقه 2
روحی(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 2
ترمینال(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 16
شایلوت(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 2
شاندیز مشهد ماهان(جواز در دست اقدام)
رستوران
منطقه 3
پدربزرگ
رستوران
منطقه 4
چهار فصل(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 6
حاج خلیفه(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 11
گل ریز(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 6
کاویش
رستوران
منطقه 2
شاندرمن خاورمیانه
رستوران
منطقه 2
قصر(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 7
اکبر جوجه(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 7
شنتیا(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 5
راشا(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 6
ایرانیان(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 11
ترمه(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 5
شبستان(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 4
چیتگر(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 22
گندمان (جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 6
برج میلادتهران (جواز این واحد دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 2
گیلانی پارت گیلان(جواز واحد در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 5
شیرین پلو(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 2
نظری(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 16
هودین و هورام(جواز این واحد تحت اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 21
حاج حسین(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 13
آبشار(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 22
مکس(جواز واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 3
وکیل التجار
رستوران
منطقه 12
شيمبار(جواز واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 10
بهاران(جواز واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 18
ويس(جواز واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 6
پرديس رويايي شيان(جواز صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 4
رافابس
رستوران
منطقه 6
گیلانی بارکو
رستوران
منطقه 2
گل بانو(جواز واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 6
چيني
رستوران
منطقه 6
بازاري(جواز واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 6
زاهد العراقی(جواز واحد صنفی در دست اقدام است)
رستوران
منطقه 22
پردیس ملل(جواز واحد صنفی تحت اقدام است)
رستوران
منطقه 3
ته دیگ(جواز این واحد صنفی در دست اقدام می باشد)
رستوران
منطقه 22
محیط(جواز واحد صنفی در دست اقذام است)
رستوران
منطقه 7
جاوید(جواز واحد صنفی در دست اقدام است)
رستوران
منطقه 1
آدانا(جواز واحد صنفی تحت اقدام است)
رستوران
منطقه 3
افشاری(جواز واحد صنفی تحت اقدام است)
رستوران
منطقه 3
ضامن(جواز واحد صنفی تحت اقدام است)
رستوران
منطقه 6
شهان (جواز واحد صنفی تحت اقدام است)
رستوران
منطقه 12
دوبدو
رستوران
منطقه 5
نگارستان (جواز واحد صنفی تحت اقدام است)
رستوران
منطقه 5
می لاکوی(جواز واحد صنفی تحت اقدام است)
رستوران
منطقه 6
ناتلی (جواز واحد صنفی تحت اقدام است)
رستوران
منطقه 8
گلبرگ (جواز واحد صنفی تحت اقدام است)
رستوران
منطقه 12
شایراد(جواز واحد صنفی تحت اقدام است)
رستوران
منطقه 4
عقیق طهران(جواز واحد صنفی تحت اقدام است)
رستوران
منطقه 4
زست (جواز واحد صنفی تحت اقدام است)
رستوران
منطقه 2
گیلا بار(جواز واحد صنفی تحت اقدام است)
رستوران
منطقه 3
گلستانه
رستوران
منطقه 12
زیر زمین
رستوران
منطقه 6
کباب نو
رستوران
منطقه 5
نازخاتون
رستوران
منطقه 3
دالون دراز
رستوران
منطقه 6
وایب
رستوران
منطقه 3
زیتون
رستوران
منطقه 17
مرجان(جوازاین واحد صنفی دردست اقدام است)
رستوران
منطقه 12
کاپيتان(جوازاین واحد صنفی دردست اقدام است)
رستوران
منطقه 4
دهقان(جوازاین واحد صنفی دردست اقدام است)
رستوران
منطقه 4
مادچاشت(جوازاین واحد صنفی دردست اقدام است)
رستوران
منطقه 3
رز طلايي(جوازاین واحد صنفی دردست اقدام است)
رستوران
منطقه 5
مشتاق(جوازاین واحد صنفی دردست اقدام است)
رستوران
منطقه 12
وايت(جوازاین واحد صنفی دردست اقدام است)
رستوران
منطقه 3
تيانچه(جوازاین واحد صنفی دردست اقدام است)
رستوران
منطقه 8
آناهيتا(جوازاین واحد صنفی دردست اقدام است)
رستوران
منطقه 2
عمارت غريب خان(جوازاین واحد صنفی دردست اقدام است)
رستوران
منطقه 4
فيروزکوهي(جوازاین واحد صنفی دردست اقدام است)
رستوران
منطقه 15
ايگ(جوازاین واحد صنفی دردست اقدام است)
رستوران
منطقه 3
تاپو(جوازاین واحد صنفی دردست اقدام است)
رستوران
منطقه 6
سنتي(جوازاین واحد صنفی دردست اقدام است)
رستوران
منطقه 5
حريرا(جوازاین واحد صنفی دردست اقدام است)
رستوران
منطقه 3
پرديس(جوازاین واحد صنفی دردست اقدام است)
رستوران
منطقه 11
ساحلي(جوازاین واحد صنفی دردست اقدام است)
رستوران
منطقه 5
ايده آل(جوازاین واحد صنفی دردست اقدام است)
رستوران
منطقه 6
خوشه (جوازاین واحد صنفی دردست اقدام است)
رستوران
منطقه 8
فاخر(جوازاین واحد صنفی دردست اقدام است)
رستوران
منطقه 19
حاج نظر(جوازاین واحد صنفی دردست اقدام است)
رستوران
منطقه 14
جزيره(جوازاین واحد صنفی دردست اقدام است)
رستوران
منطقه 5
باغ سبز(جواز این واحد در درست اقدام است)
رستوران
منطقه 2
بارستاق(جواز این واحد در درست اقدام است)
رستوران
منطقه 3
تیراژه نظام آباد(جواز این واحد در درست اقدام است)
رستوران
منطقه 1
دانته(جواز این واحد در درست اقدام است)
رستوران
منطقه 6
133
رستوران
منطقه 4
مروارید
رستوران
منطقه 2
گیلیار
رستوران
منطقه 2
سون
رستوران
منطقه 6
ملت
رستوران
منطقه 12
زی کوک
رستوران
منطقه 5
حافظ
رستوران
منطقه 11
جوجه طلایی
رستوران
منطقه 13
بزرگمهر پناهی
رستوران
منطقه 19

یافت نشد.

پیوندها

تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به اتحادیه صنف دارندگان رستوران و سلف‌سرویس‌های تهران می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی به همراه دارد.
© rst-teh.ir All rights reserved 2016